Aktuální vybavení Briana Maye

Podívejte se na nové video z amerického turné Queen+ Adam Lambert kde Pete Malandrome provází aktuálním vybavením Briana a sám Brian popisuje svou Old Lady, včetně popisu techniky hry se sixpencí...